2021/08/07 அன்று இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்து சென்ற பிரபல தொழிலதிபர்….

2021/08/07 அன்று இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்து சென்ற பிரபல தொழிலதிபர்….

2021/08/07 அன்று இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்து சென்ற பிரபல தொழிலதிபர், ZAM GEM உரிமையாளர்,கொடை வள்ளல் மர்ஹும் ரிபாய் ஹாஜியார் அவர்களது பாவங்களை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் மன்னித்து அவர்களின் செயல்களைப் பொருந்திக் கொண்டு மேலான ஜன்னதுல் பிர்தவ்ஸை வழங்க பிரார்த்திக்கும் நாங்கள் திஹாரிய இஸ்லாமிய அங்கவீன நிலைய பணிப்பாளர்,நிர்வாகத்தினர்,ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள்……